Sotimir abason- English lyrics | সতিমির রজনী- Bengali lyrics

সতিমির রজনী- Bengali lyrics

 

Sotimir abason- English lyrics

Satimira rajani sachakita sajani   shunya-nikunja-aranya.
kalayita malaye, subijana nilayae baala birahabishanna.
Nila aakashe, taaraka bhaase, jamuna gaawata gaan,
Paadapa-maramara, nirjhara-jharajhara kusumita ballibitan.
Trishita nayaane, banapatha-paanenirakhe byakulabaala -
Dekh na paawye, aankh phiraawe, gnaathe banaphulamaala.
Sahasa raadha chaahala sachakita dure khepala maala -
Kahala, sajani, shuna bnaashari baaje, kunje aawala kaala.
Chakita gahana nishi, dura dura nishi baajata bnaashi sutaane -
Kanttha milawala dhaladhala jamuna kalakala kallolagaane.
Bhane bhaanu -  aba shunago kaanu, piyasita gopinipraan.
Tnohara pirita bimala amritarasa harashe karabe paan.

Related Articles