Songsare tumi rakhile- English lyrics | সংসারে তুমি রাখিলে- Bengali lyrics

সংসারে তুমি রাখিলে- Bengali lyrics

 

Songsare tumi rakhile- English lyrics

Sangsare tumi raakhile more je ghore
Sei ghore rabo sakol dhukkho bhuliya.
Karuna koriya nishidin nijo kare
Rakhiyo taahar ekti duar khuliya.
Mor sab kaaje mor sab abosare
Se duar robe tomari probesh tare,
Setha hote baayu bohibe hridoy pore
Charon hoite tabo padodhuli tuliya.
Jato aashray bhenge bhenge jaay, swami,
Ek aashraye rahe jeno chito laagiya.
Je analtap jokhoni sohibo aami
Ek naam buke baar baar dey daagiya.
Jabe dukhodine shokotaap aase praane
Tomari aadesh bohiya jeno se aane,
Purush bachon jatoi aaghat haane
Sakal aaghate tabo sur uthe jaagiya.

Related Articles