Moharaj e ki saje elo- English lyrics | মহারাজ এ কি সাজে এলো- Bengali lyrics

মহারাজ এ কি সাজে এলো- Bengali lyrics

 

Moharaj e ki saje elo- English lyrics

Maharajo eki saaje ele hridoyopuromaajhe !
Charonotale koti shoshi surjyo mare laaje.
Garbo sabo tutiya  murchhi pare lutiya,
Sakolo mamo deho mono binasamo baaje.
Eki pulakobedona bohichhe modhubaaye !
Kaanone jato pushpo chhilo mililo tabo paaye 
Palok naahi nayone, heri na kichhu bhubane -
Nirokhi shudhu antare sundaro biraje.

Related Articles