jhorojhor borishe- English lyrics | ঝড় ঝড় বোরিসে - Bengali lyrics

ঝড় ঝড় বোরিসে - Bengali lyrics

 

jhorojhor borishe- English lyrics

Jharojharo borise baaridhaara.
Haay pathobaasi, haay gotihino, haay grihohaara.


Phire baayu haahasware, daake kaare
Janohin aasim praantare -
Rajoni aandhara.


Adhira jomuna tarongo-aakula akula re,
Timirodukula re.


Nibiro nirod gagone    garogaro garoje saghane,
Chanchalochapala  chamoke -  naahi shoshitaara.

Related Articles