Bajao re mohano banshi - English Lyrics | বাজাও রে মোহন বাঁশি - Bengali Lyrics

বাজাও  রে  মোহন  বাঁশি - Bengali Lyrics

 

Bajao re mohano banshi - English Lyrics

Bajao re mohano banshi !
Saara dibasaka     birahadahanodukh     maramako tiyaasha nashi.
Rijhamon-bhedana     bnaasharibaadana     knaaha sikhali re kaan !-


Haane thirathira     marama-abashakara     lahu lahu madhumaya baan.
Dhasadhasa karataha     uraha biyakulu,     dhulu dhulu abasha nayaan.


Kata shata barashaka     baata snoyaraya     adhira karaya paraan.
Kata shata aasha     purala na bnadhu,     kata sukha karala payaan.


Pohu go, kata shato     piritajaatana     hiye bindhayola baan.
Hridaya udaasaya     nayana uchhaasaya     daaruna madhumaya gaan.
Saadh jaay iha     jamuna-baarim     daaraba dagadha paran.


Saadh jaay bnadhu,     raakhi charana taba     hridayamaajha hridayesha -
Hridaya juraawana     badanachandra taba     heraba jeebanoshesha.


Saadh jaay iha     chnadamakirane     kusumita kunjabitaane
Basantabaaye     praana mishaayaba     bnashika sumadhura taane.


Praana bhaibe majhu     benugeetamaya,     raadhamaya taba benu.
Jaya jaya maadhaba,     jaya jaya raadha,     charane praname bhaanu.

Related Articles