Paadopraante raakho - English Lyrics | পাদপ্রান্তে রাখো - Bengali Lyrics

পাদপ্রান্তে  রাখো - Bengali Lyrics

 

Paadopraante raakho - English Lyrics

Paadopraante raakho; sebake,
Shaantisadon saadhondhon debodebo he.


Sarbolokoparomosharono,  sakolmohokalushoharon,
Dukhyotapobighnotaron, shokshaantosnigdhocharon,
Satyorupo premorupo he,
Debomonujoboninditopado bishwobhupo he.


Hridoyaanondo purno indu,  tumi apaar premosindhu.
Jaache trishito amiobindu, karunaloyo bhaktobondhu
Premonetre chaaho  seboke,
Bikoshitodalo chityokamol hridoyodebo he.


Punyojyotipurno gagon, modhuro heri sakalo bhuban,
Sudhagandhomudito pabon, dhonitogeeto hridoyobhabon.


Eso eso shunyo jibane,
Mitao aash sabo tiyash amritoplaabone.


Deho  gyaan, premo deho,  shusko chitye borisho sneho.
Dhonyo hok hridoy deho,   punyo hok sakolo geho.


Paadopraante raakho sebake,
Shaantisadon saadhondhon debodebo he.

Related Articles